O čo ide?

  • jednoducho zaznamenať udalosti v teréne
  • mať ich okamžite vo Vašom PC na stanici
  • spracovať ich a odoslať do ÚSEPu
  • poslať koncoročný štatistický výkaz MV SR

Aké hlavné funkcie sú dostupné?

service-image

Vypĺňanie hlasom

Celú udalosť nadiktujete a automaticky sa prevedie do písaného textu.

service-image

Export do ÚSEPu

Evidované priestupky jedným tlačidlom odošlete do ÚSEPu.

service-image

Kniha a mapa udalostí

Jednoduchý prehľad Vašich udalostí v knihe a na mape.

service-image

Záznamy policajta

Denné záznamy policajta sa generujú automaticky na základe udalostí.

Je riešenie bezpečné?

riešenie je navrhnuté s dôrazom na bezpečnosť

prihlasovanie sa do systému

šifrovaná komunikácia

história aktivít v systéme

centrálny server u Vás na stanici

zálohovanie

schema_01

Aké sú ďaľšie funkcie a výhody?

zakladanie blokovacích zariadení bez potreby komunikácie so stálou službou

možnosť pripojiť fotky a dokumentáciu k udalostiam

evidencia dlhodobo stojacich vozidiel s kompletnou dokumentáciou

online monitoring hliadok

zbieranie dát priamo z terénu

analyzovanie udalostí na mape

správa pokutových blokov

lustrovanie v teréne bez zaťažovania stálej služby

kniha blokovacích zariadení

rýchle vyhladávanie a triedenie v knihe udalostí

kniha hlásených udalostí

kontrola odcudzených vozidiel

kontrola osôb v pátraní

údaj o vozidle, počet riešených priestupkov

kontrolné body sú odosielané do knihy udalostí

stála služba vkladá osobné alebo telefonické záznamy

policajt v teréne vkladá vyriešené úlohy, žiada o lustráciu osoby alebo vozidla písomnou formou

zvukové oznámenie novej udalosti konkrétnemu policajtovi

hromadné zvukové oznámenie dôležitej udalosti

využitie možností mobilných zariadení: fotoaparát, hlukomer, mapy, navigácia, krokomer, počasie, GPS...

reporty, ročné správy, mesačné správy pre zastupiteľstvo, primátora, starostu

rôzne úrovne prístupu: pre vedúcich pracovníkov a policajtov

portálové riešenie, dostupné cez bežný prehliadač na PC

Riešenie je otvorené zmenám a požiadavkám z praxe

Aké skúsenosti majú policajti z praxe?

policajt_01

Ing. Miroslav Bálint
Náčelník MsP Banská Bystrica

„So systémom Sheriff je naša práca rýchlejšia, efektívnejšia a pohodlnejšia.”

Roman Náhlovský
stála služba

„Systém mi dáva dokonalý prehľad o dianí v teréne. oznámeniach a úlohách.”

Peter Klein
policajt v teréne

„Na Sheriffovi sa mi páči vypĺňanie textu hlasom, automatické zadávanie údajov a zákony vo vrecku.”

Kto je Inlogic?

Sme Slovenská developerská firma, ktorá sa zaoberá vývojom softvérových riešení na mobilné platformy. Na trhu pôsobíme 10 rokov a máme za sebou množstvo projektov.

Kontakt

Referencie:

Nie sme nováčikovia, zrealizovali sme aplikácie pre velkých klientov: